Predstavitev Mladinskega odseka

Uvod

Mladinski odsek je v organizacijskem smislu sestavni del planinskega društva. Mladinski odsek izobražuje in vzgaja mlade. Mladi spoznavajo naravo, in pomen ohranjanja narave in okolja. Hoja v hribe in planine je tudi športna aktivnost, ki je dobra za telo in dušo, pomaga pa tudi pri razvoju motoričnih sposobnostih, zlasti pri mlajših otrocih.

 Organiziranost

Mladinski odsek deluje v sklopu delovanja planinskega društva. Mladinski odsek je samostojna sekcija, ki ima svoje predstavnike v upravnem odboru planinskega društva. Vodi ga načelnik mladinskega odseka, ki je tudi član upravnega odbora planinskega društva. Poleg načelnika ima lahko tudi tajnika in blagajnika.

Mladinski odsek PD Kočevje ima načelnika in svojega predstavnika v upravnem odboru PD Kočevje. Načelnica Mladinskega odseka PD Kočevje je Zinka Levstik, namestnik načelnice je Tomaž Špehar.

Mladinski odsek PD Kočevje sodeluje z učitelji - mentorji treh osnovnih šol občine Kočevje. Planinska dejavnost se tako izvaja v osnovni šoli Stara Cerkev, osnovni šoli Ob Rinži in osnovni šoli Zbora odposlancev. Otroci vseh treh šol so razdeljeni v dve starostni skupini. V prvi starostni skupini so otroci od prvega do petega razreda  in v drugi starostni skupini so otroci od šestega do devetega razreda.

Osnovna šola Stopnja Učitelj - mentor, telefon
Zbora odposlancev 1.-5. razred ga. Polonca Kalič
  6.-9. razred ga. Nadja Oberstar
Ob Rinži 1.-5. razred ga. Melita Berlan
  6.-9. razred ga. Branka Rajner
Stara Cerkev 1.-5. razred ga. Majda Terbuc
  6.-9. razred g. Tomaž Špehar
 

Članstvo

Člani mladinskega odseka so vsi mladi planinci stari do 18. leta starosti oziroma do 27. leta starosti, če imajo status študenta.

V Mladinskem odseku PD Kočevje so pretežno mladi planinci do 9. razreda osnovne šole. Število otrok prijavljenih k planinstvu po starostni skupini in šolah v šolskem letu 2019/20 je prikazana v spodnji tabeli.

  Skupina
Šola 1.-5. razred 6.-9. razred Skupna vsota
OŠ Ob Rinži 33 16 49
OŠ Stara Cerkev 26 11 37
OŠ Zbora Odposlancev 33 6 39
Skupna vsota 92 33 125
 


Aktivnosti

Delo mladinskega odseka je osredotočeno predvsem na planinske izlete. Na planinskih izletih poleg doživljanja narave in lepot gorskega sveta, mlade planince seznanjamo s temami planinske šole.

Tekom šolskega leta izvajamo enodnevne izlete po sprejetem programu (glej povezavo Program), na začetku vsakega šolskega leta pa za planinske skupine prejšnjega šolskega leta izvedemo dvodnevni izlet (tabor) v eni izmed planinskih koč. Program izletov terminsko prilagajamo glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost planinskih vodnikov PD Kočevje.

Poleg izletov imamo vsako leto tudi novoletno zabavo, občasno organiziramo plezanje na umetni steni, pripravimo nočni pohod z lučkami, si ogledamo film v Koloseju ipd.

Sodelovanje

Mladinski odsek aktivno sodeluje pri prireditvah in aktivnostih Planinskega društva Kočevje in aktivnostih in prireditvah šol. Tako na tradicionalnih društvenih pohodih (pohod na kulturni praznik 8. februarja h koči PD) pripravijo mladi kratki kulturni program.

Mladinski odsek sodeluje tudi z vodniškim odsekom PD Kočevje in vodniki drugih planinskih društev.